Kategorie

Poděkování

Děkuji:

 

Karlu Urbanovi, artcimra.cz

za prostředí webu.

 

Mgr. Ladislavě Nohovcové, SOA Plzeň,

za obrovskou pomoc s archiváliemi.

 

Za poskytnutí alb fotografií:

Petru Matouškovi, Karlu Rádlovi, Vladimíru Lichému, Jaroslavu Cempírkovi, Ondreji Krajňákovi, Peteru Šoltysovi, Eriku Marčíkovi, Pavlu Dvořákovi, Pavlu Sekerovi, Josefu Schrutekovi, Michalu Jiráskovi, Janu Prchalovi, Janu Kratochvílovi, Vojtěchu Vohlídkovi a Antonínu Marešovi.

Za fotografie, které zaslali pánové: Jakub Rekem, Martin Malý, Juraj Ševčík, Michal Pokorný a Jan Jakub Rufer.

 

Za poskytnutí osobního archivu:

Karlu Macháčkovi.

 

Za přístup k informacím a možnosti nafocení exponátů:

Pavlu Bekovi/ NTM/, Františku Kavanovi/ ČD DHV/, Bohuslavu Škodovi, Radku Mansfeldovi,

Arnoštu Kohlovi a spoustě dalším milým lidem.

 

Závěrem děkuji všem lidičkám, kteří vlastní, starají se či zajímají o historická železniční vozidla.

Je neuvěřitelné kolik se, díky snaze a obětavosti těchto lidí, dochovalo historických železničních

vozidel.

 

S přáním všeho dobrého

Martin Kalina