Kategorie

Poděkování

Děkuji:

 

Karlu Urbanovi, artcimra.cz

za prostředí webu.

 

Mgr. Ladislavě Nohovcové, SOA Plzeň,

za obrovskou pomoc s archiváliemi.

 

 Za poskytnutí alb fotografií:

 Petru Matouškovi, Karlu Rádlovi, Vladimíru Lichému, Jaroslavu Cempírkovi, Ondreji Krajňákovi, Peteru Šoltysovi, Eriku Marčíkovi, Pavlu Dvořákovi, Pavlu Sekerovi, Josefu Schrutekovi, Lukáši Gansovi, Michalu Jiráskovi, Janu Prchalovi, Janu Kratochvílovi, Vojtěchu Vohlídkovi, Antonínu Marešovi a Sebastiánu Langhofferovi.

 Za fotografie, které zaslali pánové: Jakub Rekem, Martin Malý, Juraj Ševčík, Michal Pokorný, Jan Jakub Rufer, Tomáš Klucký, Michal Gregor, Volfgang Macourek a Josef Hrabačka.

 

 Za poskytnutí osobního archivu:

Karlu Macháčkovi.

 

 Za přístup k informacím a možnosti nafocení exponátů:

Pavlu Bekovi, Františku Kavanovi, Bohuslavu Škodovi, Radku Mansfeldovi,

Arnoštu Kohlovi a spoustě dalším milým lidem.

 

 Závěrem děkuji všem lidičkám, kteří vlastní, starají se či se zajímají o historická železniční vozidla.

Je neuvěřitelné kolik se dochovalo historických železničních vozidel, díky snaze a obětavosti těchto lidí.

 

S přáním všeho dobrého

Martin Kalina