Poděkování

Poděkování

Děkuji:

 

Karlu Urbanovi, artcimra.cz

za prostředí webu.

 

Mgr. Ladislavě Nohovcové, SOA Plzeň,

za obrovskou pomoc s archiváliemi.

 

 Za poskytnutí alb fotografií:

 Petru Matouškovi, Karlu Rádlovi, Vladimíru Lichému, Jaroslavu Cempírkovi, Ondreji Krajňákovi, Sebastiánu Langhofferovi., Peteru Šoltysovi, Eriku Marčíkovi, Pavlu Dvořákovi, Pavlu Sekerovi, Josefu Schrutekovi, Lukáši Gansovi, Michalu Jiráskovi, Janu Prchalovi, Janu Kratochvílovi, Vojtěchu Vohlídkovi, Antonínu Marešovi, Davidu Pěničkovi a Martinu Malému.

 Za fotografie, které zaslali pánové: Jakub Rekem, Martin Malý, Juraj Ševčík, Michal Pokorný, Jan Jakub Rufer, Tomáš Klucký, Michal Gregor, Volfgang Macourek, Josef Hrabačka, Dalibor Melecký, Jakub Vrána, Vítězslav Moučka, Petr Minařík

a paní Jitka Antonínová.

 

 Za poskytnutí osobního archivu:

Karlu Macháčkovi.

 

 Za přístup k informacím a možnosti nafocení exponátů:

Pavlu Bekovi, Františku Kavanovi, Bohuslavu Škodovi, Radku Mansfeldovi,

Arnoštu Kohlovi a spoustě dalším milým lidem.

 

 Závěrem děkuji všem lidičkám, kteří vlastní, starají se nebo se zajímají o historická železniční vozidla.

Je neuvěřitelné kolik se dochovalo historických železničních vozidel, díky snaze a obětavosti těchto lidí.

 

S přáním všeho dobrého

Martin Kalina