Menu Zavřeno

Děkuji:

 Karlu Urbanovi, artcimra.cz

za prostředí webu.

 

Mgr. Ladislavě Nohovcové, SOA Plzeň,

za obrovskou pomoc s archiváliemi.

 

 Za poskytnutí alb fotografií:

Petru Matouškovi, Karlu Rádlovi, Vladimíru Lichému, Jaroslavu Cempírkovi, Ondreji Krajňákovi, Sebastiánu Langhofferovi, Peteru Šoltysovi, Eriku Marčíkovi, Pavlu Dvořákovi, Tomáši Kluckému, Davidu Pěničkovi, Martinu Malému, Pavlu Sekerovi, Josefu Schrutekovi, Lukáši Gansovi, Vojtěchu Mikešovi, Michalu Jiráskovi, Janu Prchalovi, Janu Kratochvílovi, Vojtěchu Vohlídkovi, Antonínu Marešovi a Jakubu Jiráskovi.

 

 Za fotografie, které zaslali pánové:

Jakub Rekem, Juraj Ševčík, Michal Pokorný, Jan Jakub Rufer, Ladislav Böhm, Michal Gregor, Volfgang Macourek, Josef Hrabačka, Dalibor Melecký, Jakub Vrána, Vítězslav Moučka, Petr Minařík, Vojtěch Ujec, Miloslav Hlavsa, Pavel Jun, Maxmilián Langhoffer, Pavel Petr

a paní Jitka Antonínová.

 

 Za poskytnutí osobního archivu:

Karlu Macháčkovi.

 

 Za přístup k informacím a možnosti nafocení exponátů:

Pavlu Bekovi, Františku Kavanovi, Bohuslavu Škodovi, Radku Mansfeldovi, Arnoštu Kohlovi, Letohradskému železničnímu klubu, Spolku pro ochranu železnic – třistaosmička a spoustě dalším milým lidem.

 

 Závěrem děkuji všem lidičkám, kteří vlastní, starají se nebo se zajímají o historická železniční vozidla.

Je neuvěřitelné kolik se dochovalo historických železničních vozidel, díky snaze a obětavosti těchto lidí.

 

S přáním všeho dobrého

Martin Kalina