Menu Zavřeno
  • Označení: 422.002, KkStb:178.02   Přezdívka: Malý Bejček   Stav: neprovozní, oprava   Rok výroby: 1900, výrobní číslo: 4430   Výrobce: Lokomotivfabrik Krauss und Comp., Linz…

  • Označení: 422.0108, výrobně 410.02, KkStB: 479.4103, poté 422.905   Přezdívka: Malý Bejček   Stav: neprovozní, (provozní do jara 2015), oprava   Rok výroby: 1909, výrobní…

  • Označení: 422.012, kkStb:178.23 Přezdívka: Malý Bejček Stav: neprovozní pomník Rok výroby: 1902, výrobní číslo: 1502 Výrobce: SGP Floridsdorf Wien K vidění: ŽOS Zvolen Depo/ DKV: KkStB,…

  • Označení: 422.025, kkStb:178.49 Přezdívka: Malý Bejček, osobní: Arcivévoda Karel Stav: neprovozní Rok výroby: 1907, výrobní číslo: 203 Výrobce: První Českomoravská na stroje Praha, Libeň K vidění:…

  • Označení: 422.062, kkStb:178.139 Přezdívka: Malý Bejček Stav: neprovozní Rok výroby: 1911, výrobní číslo: 6619 Výrobce: Lokomotivfabrik Krauss und Comp., Linz K vidění: Muzeum ČD Lužná u…

  • Označení: 422.098, KkStB: 178.195   Přezdívka: Malý Bejček   Stav: neprovozní   Rok výroby: 1916, výrobní číslo: 7140   Výrobce: Lokomotivfabrik Krauss und Comp., Linz…