Menu Zavřeno

310.513

Označení: 310.513, ex KBD XII.533

 

Přezdívka:

 

Stav: neprovozní – pomník před ŽOS Vrútky

 

Rok výroby: 1893, výrobní číslo 497

 

Výrobce: Magyar Királyi államvasutak gépgyára (MÁVAG), Budapešť

 

K vidění: Výtopna Vrútky

 

Depo/ DKV: Košicko-bohumínská dráha (KBD), slov. Košicko-bohumínska železnica (KBŽ), Vrútky

 

Majitel: ŽSR – Železničné múzeum Slovenskej republiky (do 1.1.2018 MDC ŽSR – VVÚZ Múzejno – dokumentačné centrum železníc Bratislava)

 

Počet vyrobených kusů: 534, 13 ks u ČSD

                                                                                 

 

Informace a údaje známé k datu 6. 4. 2024.

Kategorie:

Výkon: 230 kW

Maximální rychlost: 45 km/h

Uspořádání pojezdu: C m2t

Hmotnost: 21,5 t

Hmotnost vyzbrojené: 29,1 t

Délka: 8.105 mm

Výška: 4.000 mm

Průměr hnacích dvojkolí: 1.110 mm