Menu Zavřeno

CP 600 č.3673, 323.006

Označení: 1435 CP 600 č.3673, 323.006

Stav: vrak

Rok výroby: 1956, výrobní číslo: 3673

Výrobce: ČKD

K vidění: pomník ŽOS Zvolen

Podnik: VŽKG (Vítkovické železárny Klementa Gottwalda), MDC

Majitel: ŽSR – Železničné múzeum Slovenskej republiky (do 1.1.2018 MDC ŽSR – VVÚZ Múzejno – dokumentačné centrum železníc Bratislava)

Počet vyrobených kusů: 100

Informace a údaje známé k datu 1.4.2018.

Výkon: 441,3 kW

Maximální rychlost: 50 km/h

Uspořádání pojezdu: Ct

Rozvod: Heusinger

Hmotnost: 39,9 t

Hmotnost ve službě: 52,5 t

Délka: 9500 mm

Šířka: 3050 mm

Výška: 3950 mm

Průměr hnacích dvojkolí: 1100 mm