Menu Zavřeno

KND č.6, Krauss München No.611 Nučic

Označení: KND č.6, Krauss München No. 611 Nučic,

označení výrobce: XXXIV

 

Stav: neprovozní

 

Rok výroby: 1876, výrobní číslo: 611

 

Výrobce: Krauss München

 

K vidění: depozitář NTM Chomutov

 

Podnik: železnice Pruského království, Kladensko – Nučická dráha / KND/, Poldi Kladno, muzeum ČD Lužná u Rakovníka, 11/2014 depozitář NTM Chomutov

 

Majitel: NTM

 

Informace a údaje známé k datu 15. 11. 2020.

Popis:

Výkon: 220,6 kW

Maximální rychlost: 40 km/h

Uspořádání pojezdu:

Rozvod: Heusinger

Hmotnost: 30,7 t

Hmotnost ve službě: 40 t

Délka: 8500 mm

Průměr spřažených kol: 1150mm

Rozvor náprav: 3200 mm

 

Třínápravová tendrová lokomotiva zůstala zachována ve sbírkách NTM.