Menu Zavřeno

150 let od zahájení provozu Turnovsko – kralupské dráhy

20.9.2015

  Oslava 150 let od zahájení provozu Turnovsko – kralupské dráhy se konala ve dnech 5. a 6.9 2015.

Byly to významné narozeniny a „trať“ je oslavila velmi důstojně. Na zvláštních vlacích se zúčastnila se vozidla: 475.111, 464.008, 434.2186, 310.0134, 213.902, M 131.1081, M 152.604, M 240.0056 a T 435.0111.

Ve stanicích Turnov, Příšovice, Loukov, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Kropáčova Vrutice, Neratovice a Kralupy nad Vltavou probíhaly výstavy a doprovodný program.

Skvělý byl v Turnově Big band ZUŠ Turnov. Vystoupení v několika blocích nemělo chybu!

Průběh oslav se zdařil. V hojném počtu se dostavili návštěvníci a cestující zvláštních vlaků. Nezbývá než poděkovat za pěkný zážitek všem lidem, spolkům a firmám, kteří stáli za realizací této akce.

Historie trati:

Dne 15.9.1865 zahájila provoz Turnovsko – kralupská dráha, která spojila Turnov s Kralupami nad Vltavou. Trať budovalo více jak 8000 dělníků. Její délka je 87 km.

Dráha se roku 1872 napojila na koleje vlastněné Buštěhradskou dráhou a Společností státní dráhy. Byla vybudována 34 km dlouhá odbočka z Neratovic přes Čakovice a Vysočany na stanici nádraží Františka Josefa I. v Praze/ dnešní pozemky Praha hlavní nádraží/. Tato stanice byla původně samostatná, až později splynula v jedno nádraží.

Společnost k.k. privilegierte Turnau-Kralup-Prager Eisenbahn – TKPE / Turnovsko-kralupsko-pražská dráha/ byla majetkově provázána s Českou severní dráhou/ BNB/ a s tou se roku 1883 sloučila.

Dne 1.1.1908 byla společnost BNB zestátněna.

Martin Kalina