Menu Zavřeno

Oprava či likvidace železniční tratě 076 v úseku Mělník – Mšeno?

11.1.2015

Aktualizováno: 20.6.2015

Aktualizováno: 2.9.2015

Oprava či likvidace železniční tratě 076 v úseku Mělník – Mšeno?

V současné době je trať snesena a provoz nahrazují autobusy. Majitel/ SŽDC/ mediálně přislíbil trať opravit a zprovoznit. Zpráva ze SŽDC z konce 1. Q roku 2015 hovoří o tom, že termín přípravy se protáhl. Výběrové řízení a projektová příprava proběhne do konce 2. Q 2015. Ve 3. a 4. Q roku 2015 by měla proběhnout oprava. Zatím je přibližná cena odhadována mezi 200 – 300 milióny korun.

 

 

Poslední pravidelný vlak byl vypraven 14.9.2014.

Dne 15.9.2014 byla v celém traťovém úseku zavedena rychlost 10km/h, což vedlo v tento den k úplnému zastavení provozu. Zároveň byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Od 20.10. do 31.10.2014 v celém úseku trati 076 Mělník – Mladá Boleslav zavedena náhradní autobusová doprava.

Začátek listopadu 2014

Proběhla demontáž označení železničních přejezdů v úseku Mělník – Mšeno.

Polovina prosince 2014

Vyžilý kolejový rošt kompletně snesen v úseku Mělník – Mšeno. Zůstalo pouze několik metrů na přejezdech a několik desítek metrů z částečné opravy kolejiva v roce 1984.

15.6.2015

Tímto dnem byla SŽDC vyhlášena veřejná zakázka na opravné práce za účelem znovuzavedení provozu. Oprava zahrnuje položky: železniční svršek a spodek, nástupiště, železniční přejezdy, propustky, osvětlení. Předpokládaná cena zakázky Kč 285 033 605,09. Datum ukončení nabídek 7.8.2015.

 

19.8.2015

Byla podepsána smlouva mezi SŽDC a společností „ Společnost Mělník – Mšeno“ spolčující firmy GJW Praha spol. s r.o. a Strabag Rail a.s..

Cena veřejné zakázky byla nasmlouvána na Kč 281 998 725,07.

Zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy tj. srpen 2015 a dokončení díla 10.12.2015.

 

Popis:

Trať 076 Mělník – Mladá Boleslav

– úsek Mělník – Mšeno/ délka úseku 23,582 km/.

Z Mělníka dráha poměrně dlouhým a rovinatým úsekem, který lemují pole, směřuje přes Velký Borek a Mělnickou Vrutici do Lhotky. Za Lhotkou se trať začíná vinout a přichází velké stoupání. Průjezd mezi malebnými skalními útvary, zastíněných nádhernými lesy Kokořínska působí malebně a romanticky. Trať míjí zrušenou zastávku Jenichov a stoupá pláněmi polí do Nebužel. Pokračuje množstvím zatáček, kličkuje kolem cihelny Nebužely a stále stoupá. Přetíná silnice, přetíná pole a již je vidět silueta města Mšena.

 

Historie:

Trať Mělník-Mšeno

Dříve soukromá místní dráha/ koncese vydána 18.1.1896 trať Mělník-Mšeno/. Pro provoz zkolaudována a do provozu uvedena 22.6.1897.

Stanice původní:

Mělník, Vrutice-Jelenice, Jenichov, Lhotka zastávka, Lhotka, Nebužely, Živonín, Kanina-Oujezd, Mšeno

Stanice dnes:

Mělník, Velký Borek/ vznikla v roce 1993/, Mělnická Vrutice, Hleďsebe, Lhotka u Mělníka- zastávka, Lhotka u Mělníka/ dříve zde byla odbočka do Střednic/, Nebužely, Kanina, Mšeno.

 

 

Trať 076 Mělník – Mladá Boleslav

Stanice původně:

Mělník, Vrutice-Jelenice, Jenichov, Lhotka zastávka, Lhotka, Nebužely, Živonín, Kanina-Oujezd, Mšeno, Vrátno-Lobeč, Sudoměř, Sudoměř- Skalsko, Katusice, Líny, Bukovno, Mladá Boleslav-Čejtice, Mladá Boleslav.

 

Stanice později: Mělník, Mělnická Vrutice, Jenichov, Lhotka zastávka, Lhotka, Nebužely, Živonín, Kanina, Mšeno u Mělníka, Vrátno, Trnová-Kluky, Sudoměř u Ml. Boleslavi, Skalsko, Katusice, Líny, Bukovno, Mladá Boleslav