Menu Zavřeno

Společnost železniční Výtopna Jaroměř – rozhovor s jednatelem Bohuslavem Škodou

24.11.2014

Ve vašem muzeu se nacházejí stroje ze zápůjčky z majetku NTM. Stroje 414.404 z roku 1894 s tendrem, 404.003 z roku 1901, 434.0170 z roku 1919 s tendrem, drezína Dm4-44001, nákladní vůz a model rozvodu parního stroje Gooch. Nyní se objevily informace o jejich odvozu do depozitáře NTM v Chomutově. Jak to tedy je?

„Ano, smluvní vztahy mezi NTM a SŽVJ vypršely ke dni 1.11.2014 a do 30.11.2014 mají být exponáty vráceny do depozitáře NTM v Chomutově. Bohužel se nepodařilo dojednat podmínky s NTM. Návrhy smluv jsme obdrželi 17.10.2014, tedy 14 dní před ukončení výpůjček a na naše připomínky generální ředitel NTM nereagoval. Každá smlouva má dva účastníky. Situace je nám líto, ale nezměníme ji. Na poslední schůzce v Jaroměři v pátek 22.11.2014 jsme nabídli řediteli železničního muzea NTM Mgr. Michalu Novotnému podpis smluv dle návrhu NTM na 6 měsíců s tím, že tak můžeme získat čas na možnou dohodu. Místo toho vytáhl vytištěné tiskové prohlášení NTM, že si SŽVJ jednostranně vybrala možnost s NTM nadále nespolupracovat. Toto jednání zástupců NTM o něčem svědčí.“

A stroj VIIa 340 ConradVorlauf z roku 1873 na kterém provádíte generální opravu do provozního stavu?

„Ten v Jaroměři zůstává. Na sbírkové předměty NTM, které jsou provozuschopné a nebo na nich probíhá oprava, což je případ „Conrada“, jsou uzavřeny nájemní smlouvy a ty jsou do roku 2017.“

 

Je tedy smutné, že nejvíce na tom bude škodná veřejnost. Nezpronevěřuje se tím, podle Vás, NTM základnímu úkolu výstavnictví? Vždyť depozitář Chomutov bývá otevřen pouze na dva víkendy v roce.

„Nedokážeme ovlivnit, jak často v roce otevře NTM depozitář v Chomutově. Můžeme doufat, že příspěvková organizace státu to zvládne minimálně tak často jako spolek amatérů v Jaroměři, který otevírá expozici ve výtopně v květnu, v červnu a v září o víkendech a svátcích a o prázdninách od úterý do neděle denně. Pochopitelně dle dohody je to možné muzeum navštívit po celý rok. My máme svůj koníček rádi a rádi se o něj podělíme s veřejností. Ono počet návštěvníků naší expozice se blíží deseti tisícům a příjem ze vstupného tvoří podstatnou část příjmu pro spolek na úhradu jeho činnosti.“

 

Připadá mi, že Vás to mrzí, ale Jaroměřské muzeum to přece neovlivní. Máte historicky hodnotnou sbírku železničních vozů i lokomotiv. Již dlouhou dobu rekonstruujete unikátní lokomotivu 365.024. Ta spočine konečně pod střechou a všichni členové sdružení na ní budou mít více času a tak i na „Conrada“, ne?

„Nás to pochopitelně mrzí z pohledu toho, že jsme s NTM vždy rádi spolupracovali. NTM kdysi bylo pojítkem mezi zájmy spolků a vytvářelo podmínky pro společnou činnost. Bohužel se personálně změnilo a v současné době nás spojuje zřejmě shodný zájem – prezentace historie železnice veřejnosti, ale máme každý jiné představy, jak by se to mělo dělat. Ano, výhodou je, že se nyní dostane pod střechu a za vrata unikátní stroj 365.024 a snad se podaří přesvědčit členy spolku a postupně z poněkud rozebraného stroje vytvořit krásný muzejní exponát a snad i provozuschopný.“

 

Všemi možnými reportážemi a diskuzemi proběhla otázka nového výpůjčního řádu NTM. Po dlouhé době bylo přiznáno, že jeho vzorem je Výpůjční řád Židovského muzea v Praze. Je však okopírovaný téměř beze změn. Pro oblast dopravní techniky/ všeobecně/ je však nepoužitelný. Dost často je v kauze výpůjčního řádu pranýřován ředitel NTM Mgr. Karel Ksandr. Není to však chyba spíše ředitele železniční sbírky NTM Mgr. Michala Novotného?

„Opravdu mi nepřísluší hodnotit personální vztahy v NTM. Nemám dost informací. Nám to v tomto případě může být jedno. Celkově je podle mě přístup NTM špatný ke spolkům a dalším lidem, kteří se o majetek státu starali. Již dříve se v tichosti do depozitáře vrátily i jiné lokomotivy a vozy. Takže nyní končí pouze jedna etapa a budoucnost ukáže, zda to bylo pro železniční sbírku NTM a její prezentaci veřejnosti dobře.“

 

Vaše muzeum je zajímavé polohou. Jaký plánujete další rozvoj muzea?

„Pro nás je nyní důležité vyřešit vlastnické vztahy k výtopně. Není tajemstvím, že vznikl spolek Železniční muzeum Jaroměř, který od Českých drah koupil kolejiště výtopny a pozemky. Pro nás je to záruka stability a budoucnosti pro naši činnost. S nájemní smlouvou u ČD to bylo dosti riskantní. Takže nyní zlepšujeme servis pro návštěvníky železničního muzea a připravujeme rekonstrukce zařízení, které prostě k výtopně patří. Vodní jeřáb, zauhlování atd.“

 

Plánujete i nějakou přeshraniční spolupráci?

„Pro nás je možná a důležitá spolupráce s partnerem v Polsku. Takže komunikujeme s partnery v Jaworzyne Slaske, kde je stejně zaměřené muzeum. Myslím si, že první „produkty“ spolupráce představíme v roce 2015. Mezi námi je vzdálenost přibližně 100 km a určitě stojí za to se podívat na sbírku v Jaworzyně.“

Děkuji za rozhovor

Martin Kalina