Menu Zavřeno

Obnovení provozu na trati 076 v úseku Mělník – Mšeno, oprava železniční tratě Mělník –Mšeno

5.12.2015

Dne 13.12.2015 bude po opravě slavnostně zahájen provoz na opravené části trati 076 úsek Mělník-Mšeno. Po 118 letech od uvedení do provozu se trať dočkala generální opravy.

Z Kolína bude vypraven zvláštní vlak tažený lokomotivou Brejlovec 750.308. Souprava vozů je tvořena vozy Bc a občerstvení poskytne vůz WR. Slavnostní otevření je plánováno v Mělníce a Mšeně včetně doprovodného programu. Kratší část trasy z Mělníka do Mšena a zpět budou mít možnost využít místní zájemci, pro které bude vyhrazen jeden z vozů.

Jízdní řád na letáku níže.

Trať:

Zhruba v září 2015 se naplno rozběhla oprava tohoto úseku trati. Desítky kamiónů navezly základní podloží, které bylo upravováno kolovými bagry. Poté se souběžně od Mělníka i Mšena začaly pokládat pražce a kolejové pruty. Postupně se na trati střídaly vlaky ložené pražci, kolejnicemi a průběžně byl dosypáván štěrk. Vše završila podbíječka a měřící stroje.

Velkou změnou prošly nástupiště, která jsou zcela nová. Rekonstrukcí i prošly i železniční přejezdy. Bylo je potřeba přizpůsobit nivelitě trati a protože některé z nich byly výrazně za hranicí životnosti, tak je to i příjemná změna pro řidiče silničních vozidel. Opravu by však potřeboval i živičný povrch komunikací k nim vedoucích např. u Lhotky nádraží.

Bohužel není zatím jasné, zda prošlo i nějakou opravou zabezpečovací zařízení přejezdů. U odbočky Mělník Blata –Velký Borek/ cca 400m za hlavním přejezdem Mělník směr Kokořín/ silnici kříží dvojkolejná trať Mělník – Všetaty i trať 076. Hlavní trať má signalizační zařízení a závory. Hned rovně za ní se nachází přejezd trati 076 se světelnou a zvukovou signalizací. Bohužel toto zařízení v minulosti vyzvánělo a blikalo i několik desítek minut naprosto zbytečně.